Kościółek pod wezwaniem Św. Katarzyny

Kościółek pod wezwaniem Św. Katarzyny położony jest we wsi Sromowce Niżne. Stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych tego regionu. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej, niedaleko kładki pieszej, która łączy wieś Sromowce Niżne z Czerwonym Klasztorem.

Kościółek ten został wzniesiony najprawdopodobniej w 1513 roku. Pierwsze zapiski na jego temat pochodzą jednak dopiero z 1596 roku. Obiekt został zmodernizowany i rozbudowany po dwóch powodziach w XVII wieku.

Kościół posiada jedną nawę, długie prezbiterium i wieżę, która ma konstrukcję słupową i pochyłe ściany. Dodatkowo wieńczy ją iglicowy hełm. Ściany są oszalowane, a dach kościoła jest pokryty gontem.

Obecnie kościółek pod wezwaniem Św. Katarzyny nie pełni już funkcji sakralnej. Od lat wiązano z nim różnorodne i odmienne plany. Początkowo zabytek chciano przenieść do turystycznej wioski położonej na półwyspie Stylchen. Ta inicjatywa jednak nie powiodła się, a kościół powoli niszczał i popadał w zapomnienie. Stan taki trwał aż do 2006 roku, kiedy to powołano komitet mający na celu ratowanie zabytkowego kościółka. Zbierano środki finansowe na remont budowli, a także znowu zaczęto wiązać z nią nowe plany. Zabytek chciano wykorzystać jako muzeum sztuki sakralnej, izbę pamiątkową flisaków lub punkt informacji turystycznej. Obecnie zabytek jest otoczony opieką, jednak nie wiadomo jeszcze, jaką funkcję będzie pełnił. Cenne wyposażenie – gotycką chrzcielnicę z drewna i tryptyk z kopią rzeźby matki boskiej z dzieciątkiem, można podziwiać w nowym kościele